Tetis R

Tetis R najlepszy system monitorowania kontenera chłodniczego na świecie!Tetis R (Refeer) jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem do monitorowania kontenerów chłodniczych w czasie rzeczywistym dla bezpieczeństwa oraz pełnego zarządzania.

Tetis R łączy odbiornik GPS, modem sieci komórkowej (GSM / GPRS / EDGE), czujnik światła, wilgotności, czujnik temperatury oraz wbudowany akcelerometr. System daje pełną kontrolę dla wszystkich możliwych zdarzeń i sytuacji
za pomocą zadalnego automatycznego sterowania oraz stabilności aplikacji online.

System kontroli kontenerów Tetis R zapewnia bieżące monitorowanie Twoich kontenerów przez wszystkie stacje
i punkty kontrolne na ich drodze, od fabryki do miejsca przeznaczenia. Gdy kontener przechodzi przez odprawę celną,
zmierza w kierunku celu lub zatrzymuje się na kontrolę, system Triton monitoruje jego lokalizację i przekazuje przydatne
informacje na temat jego stanu. Każde nieautoryzowane otwarcie lub uszkodzenie konteneru zostaje zarejestrowane
i informacja o zaistnieniu zdarzenia jest natychmiast przekazywana do właściciela urządzenia.

O wyjątkowości systemu Tetis R świadczą:

 • globalny zasięg: ze względu na międzynarodowy charakter firmy, funkcje naszych urządzeń są przystosowane do działania na całym świecie, obsługują mapy ponad siedemdziesięciu krajów świata oraz działają w trzydziestu dwóch wersjach językowych,
   
 • specjalne czujniki do monitorowania zmian temperatury minimalizują szanse uszkodzenia kontenera poprzez przebywanie w niekorzystnym przedziale temperatur. Istnieje także opcja raportowania odczytów w czasie całej podróży,
   
 • łatwa instalacja i obługa: wszystkie funkcje i raporty są dokładnie wytłumaczone w przyjaznej dla użytkownika aplikacji internetowej, z której możesz korzystać z komputera, tabletu lub telefonu. Urządzenie instaluje się na kontenerze
  za pomocą magnesu, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów,
   
 • wyjątkowa stabilność, niezadowność i dokładność systemu lokalizacji,
   
 • łatwy system powiadamiania o zaistniałych wydarzeniach: przez sms lub e-mail.

System kontroli i zarządzania kontenerami zmiejsza prawdopodobieństwo kradzieży towaru, jak i w przypadku,
gdy do kradzieży jednak dojdzie - pozwala na dokładne ustalenie jej czasu i miejsca. Raporty odnośnie przebiegu transportu mogą zostać uwzględnione przy wypłacie ubezpieczenia lub nawet przy ustalaniu wysokości składek ubezpieczeniowych.

Z systemem Tetis R  kontrola i zarządzanie kontenerami stanie się łatwe, bezpieczne i innowacyjne!
W razie dodatkowych pytań na temat naszego produktu skorzystaj z opcji kontaktu widocznej na górze strony i/lub przeczytaj broszurę zawierającą bardziej wyczerpujące informacje.