Tetis

System Tetis to nowoczesny systemem zabezpieczenia, przeznaczony do monitorowania i śledzenia kontenerów suchych od chwili, gdy kontener zostanie zamknięty, aż do otwarcia po dotarciu w ostateczne miejsce przeznaczenia. 
Możliwość zarządzania warunkami przechowywania dla kontenerów zmniejsza ryzyko uszkodzenia i utraty ładunku.
Urządzenie w sytuacji, w której następuje nieoczekiwane lub znaczące wydarzenie, odbiegające od predefiniowanych ustawień, włączy alarm, aby wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces transportu były informowane o wydarzeniu otrzymując powiadomienia.

O wyjątkowości systemu Tetis świadczą:

 • łatwa instalacja i obługa: wszystkie funkcje i raporty są dokładnie wytłumaczone w przyjaznej dla użytkownika aplikacji internetowej, z której możesz korzystać z komputera, tabletu lub telefonu. Urządzenie instaluje się na kontenerze
  za pomocą magnesu, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów
   
 • globalny zasięg: ze względu na międzynarodowy charakter firmy, funkcje naszych urządzeń są przystosowane do działania na całym świecie, obsługują mapy ponad siedemdziesięciu krajów świata oraz działają w trzydziestu dwóch wersjach językowych,
   
 • specjalne czujniki do monitorowania zmian temperatury minimalizują szanse uszkodzenia kontenera poprzez przebywanie w niekorzystnym przedziale temperatur. Istnieje także opcja raportowania odczytów w czasie całej podróży,
   
 • wyjątkowa stabilność, niezadowność i dokładność systemu lokalizacji,
   
 • łatwy system powiadamiania o zaistniałych wydarzeniach: poprzez push message, e-mail lub sms.

System kontroli i zarządzania kontenerami zmiejsza prawdopodobieństwo kradzieży towaru.
A w przypadku, gdy dojdzie do kradzieży, pozwala na dokładne ustalenie jej czasu i miejsca.
Raporty dotyczące przebiegu transportu mogą zostać uwzględnione przy wypłacie ubezpieczenia lub nawet przy ustalaniu wysokości składek ubezpieczeniowych.

Z systemem Tetis kontrola i zarządzanie kontenerami stanie się łatwe, bezpieczne i innowacyjne!
W razie dodatkowych pytań na temat naszego produktu skorzystaj z opcji kontaktu widocznej na górze strony i/lub przeczytaj broszurę zawierającą bardziej wyczerpujące informacje.