Kylos Forever

Kylos Forever to urządzenie dedykowane do długoterminowego monitorowania jednostek bez konieczności podłączania się do dodatkowego zasilania.  Kylos Forever jest wyposażony w baterię działającą przez 2 lata. W ten sposób masz pewność bycia informowanym o tym, co się dzieje w najbardziej odizolowanych miejscach, co zmniejsza ryzyko wystąpienia kradzieży, zgubienia rzeczy lub ewentualnego zapomnienia o nadzorze nad jednostką. Nawet jeśli urządzenie znajduję się w trybie uśpienia, to każda sytuacja wykraczająca poza ustalone tryby, każda sytuacja nieoczekiwana i nie zaprogramowana w urządzeniu spowoduje jego uaktywnienie się i wysłanie raportu w czasie rzeczywistym.
Kylos Forever posiada czujnki ruchu, światła oraz temperatury co pozwala na bieżące monitorowanie w.w. aspektów lub ich przedziałów automatycznie i w czasie rzeczyswistym.

Urządzenie Kylos Forever dedykowane jest jako urządzenie antykradzieżowe lub do monitorowania jednostek w dłuższym okresie czasu.

Dostępny w wresji ładowalnej i nieładowalnej.